De Zilvervloot-rekening is een spaarrekening voor kinderen, die naast de gebruikelijke jaarlijkse rente aan het eind van de looptijd een extra bonusrente uitkeert. De Zilvervloot-rekening was vroeger een bekende spaarvorm die onder andere werd aangeboden bij de Rijkspostspaarbank (Postbank/ING).

De spaarvorm werd in 1958 geïntroduceerd middels de jeugdspaarwet van staatssecretaris Schmelzer. Deze wet hield in dat jongeren van 15 tot en met 20 jaar op een zilvervloot-rekening bij de bank geld konden sparen tot een maximum bedrag per kalenderjaar, waarna ze aan het eind van die periode van de staat een premie kregen van 10% van het spaartegoed (inleg + rente). Op 1 januari 1992 werd de wet ingetrokken.

Na afschaffing van de regeling was het een tijdlang niet meer dan een gekoesterde herinnering, maar ondertussen zijn er andere banken die soortgelijke spaarrekeningen voor jeugdigen aanbieden. ASN biedt bijvoorbeeld het spaarproduct ASN Jeugdsparen aan. De DSB bood vanaf 2007 een spaarproduct onder dezelfde naam ‘Zilvervlootrekening’ aan. Echter, deze bank is in 2009 failliet gegaan.

SNS Bank wil het aloude zilvervloot sparen in 2012 nieuw leven inblazen. De bank komt daarmee tegemoet aan een breed gedeelde wens in de Tweede Kamer om de jeugd weer te laten sparen. Onlangs (begin 2012) dienden de Kamerleden Mirjam Sterk (CDA) en Cynthia Ortega (ChristenUnie) een wetsvoorstel in om deze spaarvorm opnieuw in te voeren. Ongeacht de afloop geeft SNS aan dat het zilvervloot sparen in ieder geval terugkomt bij SNS.

Per September 2012 is het mogelijk om bij SNS Bank te sparen zoals het Zilvervlootsparen van vroeger. Belangrijkste voorwaarden zijn een maximum van € 600,– per jaar en na 10 jaar een bonus van 10% voor het kind. Daarnaast zijn er diverse banken die een speciale kinderspaarrekening aanbieden.