De Zilvervloot-rekening is een spaarrekening voor kinderen, die naast de gebruikelijke jaarlijkse rente aan het eind van de looptijd een extra bonusrente uitkeert. De Zilvervloot-rekening was vroeger een bekende spaarvorm die onder andere werd aangeboden bij de Rijkspostspaarbank (Postbank/ING).

Momenteel is Zilvervlootsparen mogelijk bij SNS Bank, er zijn echter ook andere alternatieve om te sparen voor kinderen en de jeugd weer aan het sparen te krijgen.