Zilvervloot Sparen van SNS Bank is een spaarrekening voor uw (klein)kind met als extra beloning een bonusrente van maximaal 10%.

  • Naast de jaarlijkse rente krijgt uw kind een bonusrente van maximaal 10% voor per volgemaakt spaarjaar op de 18de verjaardag.
  • Je stort elk jaar tot maximaal € 600 voor je kind of kleinkind.
  • De variabele rente is 0,55%* (21-7-2017) per jaar.

Kenmerken

Rente 0,55%

De rentepercentages zijn variabel. Dit betekent dat de bank de rente kan wijzigen.

Rentebijschrijving De rente wordt jaarlijks op 31 december op uw rekening bijgeschreven. Deze boeking is echter pas op de tweede werkdag van het volgende kalenderjaar zichtbaar.
Bonusrente Zilvervloot Sparen kent een variabele rente van 2,4%* per jaar. Daarbovenop krijg je nog een extra premie over de hele inleg als je de rekening tot de 18e verjaardag laat doorlopen. Je krijgt 1% premie per volgemaakt spaarjaar, met een maximum van 10%.

Rekenvoorbeeld:

Je spaart 18 jaar lang de maximale € 600 per jaar. Na 18 jaar heb je 18 x € 600 = € 10.800 ingelegd. Je krijgt hierover 10% premie. Dit is € 1.080.

Open je een rekening als je kind 11 jaar is en spaar je 7 jaar, dan is je premie 7%. Je hebt dan 7 x € 600 = € 4.200 ingelegd. Hierover krijg je 7% premie. Dit is € 294.

Bijzonderheden
  • Kan geopend worden voor kinderen t/m 16 jaar.
  • U mag maximaal één rekening per kind openen.
  • U mag per jaar maximaal € 600,- naar de rekening overmaken.
  • Tussentijds opnemen kan bij Zilvervloot Sparen altijd en is kosteloos. De rekening helemaal opheffen kan ook, op elk moment. Let op: als je Zilvervloot Sparen tussentijds opheft, vervalt de premie.
  • Kom je per ongeluk boven de € 600? Dan krijg je het teveel gewoon weer teruggestort.
Depositogarantiestelsel Het depositogarantiestelsel is van toepassing op SNS Bank. Het depositogarantiestelsel geldt ook voor minderjarige rekeninghouders.