Bij het openen van een Zilvervloot Spaarrekening of een ander kind spaarrekeningen, is het goed om een aantal aspecten in acht te nemen. Zoals het feit dat de rekening op naam van het kind staat en schenkbelasting.

  1. De spaarrekening staat op naam van uw kind. Het geld op de spaarrekening is dus ook van uw kind en niet meer van u. Elke storting is een schenking aan uw kind. Voordeel daarvan is dat het kind later over het geld geen schenk- of erfbelasting meer hoeft te betalen.
  2. Zolang uw kind minderjarig is, beheren de ouders – als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen – de spaarrekening.
  3. Het geld dat u overmaakt naar de kinderrekening is een schenking. Ouders mogen samen elk kalenderjaar € 5.277 (vrijstelling 2015) belastingvrij schenken aan een kind. Schenkt u meer in een jaar? Dan moet u over het meerdere schenkbelasting betalen. Opa en oma mogen samen per jaar € 2.111 (vrijstelling 2015) belastingvrij schenken. En voor overige familieleden en vrienden geldt hetzelfde. Meer informatie vindt u <a href="http://www Visit Website.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/schenking_doen/” onclick=”__gaTracker(‘send’, ‘event’, ‘outbound-article’, ‘http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/schenking_doen/’, ‘op de site van de belastingdienst’);” class=”link” target=”_blank”>op de site van de belastingdienst.
  4. Wil Opa en/of Oma een jeugdspaarrekening openen voor het kleinkind? Houdt u er dan rekening mee dat de ouders – als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen – verplicht zijn schriftelijk toestemming te geven voor het openen van zo’n rekening.
  5. Op zijn of haar 18e verjaardag is uw kind wettelijk geen kind meer, maar volwassen. En dus ook wettelijk bevoegd om zelf over het geld te beschikken. De spaarrekening wordt daarom op de 18e verjaardag op naam van het kind gezet.