Per 31-01-2016 is de rente verder gezakt met 0,10% voor de kinderspaarrekeningen bij AbnAmro.

Zie hieronder het overzicht van de nieuwe spaarrente

 

Spaarrekening Maximale  rente Basisrente Bonusrente Voor wie
Vermogens Spaarrekening 0,90% 0,50% 0,40%* Voor u en/of uw kind
Direct Kwartaal Sparen 0,65% 0,50% 0,15%** Voor u en/of uw kind
Direct Sparen 0,60% 0,60% n.v.t. Voor u en/of uw kind
Kinder Toekomst Spaarrekening 1,00% 0,50% 0,50%* Voor uw (klein)kind
Royaal Rekening 0,95% 0,50% 0,45%** Voor uw (klein)kind
Jongerengroeirekening 0,75% 0,75% n.v.t. Voor uw kind
Beleggers Spaarrekening 0,60% 0,60% n.v.t. Voor u en/of uw kind

 

Boven € 1.000.000,- wordt geen rente vergoed. Bij de Beleggers Spaarrekening wordt boven € 1.200.000,- geen rente vergoed.
Alle getoonde rentes zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.

*U krijgt bonusrente over het spaargeld dat tot en met 30 december op uw rekening staat. Ook als u het bedrag in de loop van dat jaar heeft gestort. (Vermogens Spaarrekening en KinderToekomst Spaarrekening.)
**U krijgt bonusrente over het spaargeld dat tot en met: 30 maart, 29 juni, 29 september of 30 december op uw rekening staat.  Ook als u het bedrag in de loop van dat kwartaal heeft gestort. (Direct Kwartaal Sparen, Royaal Rekening.)