ASN Jeugdsparen

ASN Bank heeft voor het sparen voor (klein)kinderen niet een zilvervloot spaarrekening, maar wel  ASN Jeugdsparen. Tot nu toe lag de spaarrente van deze spaarrekening boven de spaarrente van Zilvervlootspaar aanbieders, maar kent gen Bonusrente.

ASN Jeugdsparen

Samengevat heeft ASN Jeugsparen de volgende kenmerken:

  • Variabele rente: 1,40%*
  • Sparen voor de toekomst van uw (klein)kind
  • U steunt automatisch kinderprojecten
  • Zonder beperkingen bijstorten
  • Op de 18e verjaardag komt het spaargeld vrij

* Variabele rente op jaarbasis met ingang van 22 juli 2017 (rentewijzigingen voorbehouden).

 

Donatie voor Cordaid en Nationaal Fonds Kinderhulp

Via ASN Jeugdsparen steunt u kinderprojecten van Cordaid Kinderstem, Cordaid Memisa en Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor elke nieuwe rekening ASN Jeugdsparen doneren wij een bedrag aan deze organisaties. Daarnaast schenken we elk jaar een percentage dat is gekoppeld aan de totale inleg op ASN Jeugdsparen. Deze schenkingen van de ASN Bank komen ten goede aan kinderprojecten in Afrika en in Nederland.

Opmerkingen bij ASN Jeugdsparen

De rekening ASN Jeugdsparen staat op naam van het kind. Tot zijn of haar achttiende verjaardag staat het geld vast. Als het kind achttien wordt, krijgt het de beschikking over het spaargeld.

Als ouder en grootouder mag u uw (klein)kinderen jaarlijks onbelast een bedrag schenken.Belangrijk om te weten is dat elke storting ook een schenking is aan het kind. Als ouder mag u elk jaar belastingvrij € 5.277 (vrijstelling 2015) aan uw kind schenken.

Wil Opa en/of Oma een jeugdspaarrekening openen voor het kleinkind? Houdt u er dan rekening mee dat de ouders – als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen – verplicht zijn schriftelijk toestemming te geven voor het openen van zo’n rekening.